St. Anton Constandse scoort als beste in landelijk GGz-verzuim

De Stichting Anton Constandse en Cohesie hebben intensief samengewerkt om het verzuim consequent als belangrijk speerpunt voortdurend onder de aandacht te brengen en te houden van medewerkers en leidinggevenden. Door de korte lijnen en door middel van maandelijks overleg met directeur, personeelsadviseur en casemanagers van Cohesie, konden we elkaar scherp houden op het verzuim.

Anton Constandse scoort als beste in landelijk GGz-verzuim met Cohesie arbodienst Directeur Lidy Zaat deelt de visie van Cohesie waar het gaat om demedicaliseren en focus leggen in alle gesprekken op ‘wat kan je nog wel in werk ondanks klachten?’. Ze is blij met de feedback die de casemanagers van Cohesie aan haar organisatie gaven, zodat deze visie ook standvastig doorgevoerd werd. Zowel het lange als korte verzuim werd elke maand geëvalueerd in een gezamenlijk overleg, waarin we meteen afspraken maakten over ‘wie doet wat en wanneer’. Korte lijnen, strak op het verzuim, leidinggevenden bewust en bekwaam maken, medewerkers laten nadenken over ‘wat kan ik nog wel’ als zij gaan bellen dat ze ziek zijn, dat alles heeft er toe bijgedragen dat het verzuim zeer succesvol gedaald is in 2013 naar 2,9%! “