Koppel je eigen personeelssysteem met Xpert Suite!

Een koppeling tussen Xpert Suite en een eigen personeelssysteem (b.v. AFAS) levert veel voordelen op.

Corona virus en werknemers

Er bereiken ons meer vragen over het coronavirus in China en wat dit betekent voor bedrijven en hun medewerkers.

Wet arbeidsmarkt in balans (vanaf 1 januari 2020)

Deze nieuwe wet, de Wab, gaat per 1 januari 2020 in. Met deze wet veranderen de regels rond het ontslagrecht, flexibel werken en de te betalen WW-premies. Zie de checklist.