Dank je wel collega…

Veel organisaties hebben de afgelopen weken ontzettend moeten schakelen om hun dienstverlening op peil te kunnen houden. De ene collega loopt op zijn tandvlees, de ander vindt het misschien best prettig om vanuit huis te werken. Hoe dan ook, er wordt sinds maart door iedereen wezenlijk anders gewerkt en lopen werk en privé meer dan ooit door elkaar heen. Het is goed om oog te blijven hebben voor het welzijn en de veerkracht van je individuele medewerkers. Maar daarnaast: hoe geef je aandacht aan je hele bedrijf en bedank je je team voor hun inzet in deze onzekere tijd?

Aandacht

Erkenning voor de inzet van je medewerkers geeft een positieve boost en aandacht daarvoor hoeft ook niet direct veel te kosten. Het gaat dus met name om het gebaar, de aandacht als organisatie door begrip te tonen voor de uitdagende situatie met bij voorkeur een persoonlijke boodschap voor je team.

Bij Cohesie kregen we afgelopen weekend een “bak er wat van” bedank-pakket.

Het was 1. een onverwachte verrassing, altijd goed… Daarnaast 2. gaf dit cadeautje erkenning voor ons harde werken en schakelvermogen om alle re-integratie afspraken -online- met onze klanten door te kunnen laten gaan. Tenslotte 3. kwam ook het Cohesie gevoel even terug, je werkt niet met iedereen samen en ook overleg heb je niet met je hele bedrijf. Door de foto’s “koekjes van eigen deeg” die op de app spontaan met elkaar werden gedeeld ontstonden direct gezellige, informele momenten die het dagelijks gemis van collega’s toch even compenseert.

Van alles is mogelijk. Van een zakje bloemzaadjes/bollen, een Tony-bedank reep tot een bloemetje. Mooiste is om met je cadeautje aan te sluiten op de waarden binnen jullie organisatie. Of je kunt het accent leggen op wat je juist in deze Corona tijd extra onder de aandacht wilt brengen. Bijvoorbeeld ontspanning door een relax-bad-pakket, een kookboek met aandacht voor gezond eten, een asperge pakket, een kleurrijke plant /bloemen voor in huis of op het balkon.

En waar mogelijk is het natuurlijk mooi om te bestellen bij je lokale middenstander, die denken graag mee en kunnen de steun nu juist goed gebruiken!

Cohesie, de andere arbodienst en ons nieuwe verzuimsysteem XpertSuite

Op maandag 16 december 2019 stappen wij over naar een nieuw verzuimsysteem dat onze klanten nog meer flexibiliteit en gemak biedt, dan ze al gewend waren bij ons oude systeem GRIP. XpertSuite is namelijk het meest complete verzuimsysteem in Nederland en biedt de ons en de klant vele voordelen.

‘Met elkaar praten’ in plaats van ‘over elkaar praten’

Stuur je op ‘oude mechanismen’ zoals macht en controle of durf je te vertrouwen op de motivatie en de talenten van medewerkers? Voor Jessie Bekkers-van Rooij, directeur-bestuurder van Woonstichting SSW in Bilthoven, staat als een paal boven water dat in de wereld van werk zich een omslag voltrekt. Jessie zet zich met haar medewerkers in om SSW verder te ontwikkelen tot een klantgedreven en lerende organisatie. De succesfactoren? “Een duidelijke stip op de horizon, vasthouden aan je doel, je medewerkers goed faciliteren, inzetten op ieders eigen verantwoordelijkheid en stap voor stap te werk gaan.”

 

klantgedreven

“Als je op zoek gaat naar vernieuwing en oude patronen in organisaties wilt doorbreken, begint het bij de leidinggevende: denk aan goed voorbeeldgedrag en reflecterend vermogen. De leidinggevenden zijn hierin de succesfactor van verandering. In de zomer van 2015 kwam ik bij SSW. De opdracht was om van SSW een meer klantgedreven organisatie te maken. Na mijn start moest ik eerst aan de slag met de financiën. Vanaf 2016 hebben we de reorganisatie voorbereid. Sindsdien is een derde van het medewerkersbestand vernieuwd. Tijdens dit proces hebben we samen met de teams ook de missie, visie en focus opnieuw vastgesteld. Met de huurder centraal en gebaseerd op onze ‘bedoeling’: zorgen voor betaalbaar en prettig wonen in vitale wijken. En met een aantal concrete doelstellingen, zoals ‘in 2021 hebben onze huurwoningen gemiddeld energielabel B’.”

 

Stap voor stap op het doel af

“Ook hebben we in multidisciplinaire teams alle functieprofielen opnieuw opgesteld. Dat was een intensief proces, waarbij onderwerpen die in de onderstroom speelden naar boven kwamen. Dat was bij vlagen pittig, maar heeft er wel voor gezorgd dat we stap voor stap dichter bij elkaar kwamen en dat iedereen binnen de organisatie nu beter begrijpt wat collega’s doen. Dit is nuttig nu de medewerkersmeer resultaatgericht en minder taakgericht aangestuurd worden. Die kanteling is belangrijk: het maakt duidelijk waarom we doen wat we doen, voor wie we dat doen en hoe belangrijk het is dat we dit met elkaar doen. Iedereen draagt bij vanuit eigen vakmanschap of ervaring. Ik zie het als mijn taak als bestuurder om de stip op de horizon steeds voor ogen te houden en de teams in die richting op weg te helpen. Een heldere focus en stap voor stap op het doel af. Sinds januari 2017 werken we vanuit de vernieuwde organisatiestructuur en we leren nog elke dag.”

“SSW is primair een duurzame huisvester, het is aan ons om er voor te zorgen dat onze huidige en toekomstige klanten prettig en betaalbaar kunnen wonen. Dat proberen we te versterken door te verbinden, onze tweede rol. Denk aan het samenwerken met ketenpartners als het gaat om sociale vraagstukken van bewoners of in de wijk. Onze derde rol is die van kennisdeler: slim gebruik maken van de informatie die we hebben over de wijken waarin onze woningen staan. Met de medewerkers gaan we in kaart brengen: wat betekenen die verschillende rollen voor jou? Hoe kan je leidinggevende die rol helpen realiseren? Wat heb je daarvoor nog nodig? Dat is de vertaalslag van de ‘why’ naar de ‘how’. Anders omgaan met elkaar en met de klant begint bij de medewerkers. Om dit allemaal in goede banen te leiden, hebben we bij SSW gelukkig een kanjer van een HR-adviseur.”

 

Vraag drie keer waarom

“Ik probeer een dienend leider te zijn en vooral te verbinden. Dat betekent tussen de mensen staan en iedereen zo goed mogelijk ondersteunen bij het uitvoeren van het werk. Soms komt dat neer op het aanreiken van kaders, structuur en stappenplannen. Soms is een luisterend oor voldoende. Onze organisatiefilosofie komt er op neer dat de leidinggevenden er zijn voor de medewerkers en de medewerkers voor de klant. We streven ernaar maatwerk te bieden aan de medewerker, zodat de medewerker maatwerk kan bieden aan de klant.”

“We zijn op dit moment ‘klantgericht’, maar nog niet klantgedreven. Soms zijn we nog een beetje defensief. Want overgaan op een nieuwe werkwijze en denken vanuit de klant vraagt om veel vertrouwen. Ook tussen collega’s. Daarom steken we nu veel energie in het elkaar leren aanspreken. Dat begint voorzichtig op gang te komen: denk aan ‘met elkaar praten’ in plaats van ‘over elkaar praten’. Ook de OR vraagt nu aan medewerkers wanneer zij met een vraag komen: heb je het zelf al opgepakt binnen de organisatie? Iedereen is volop bezig met de verandering en het nemen van verantwoordelijkheid.”

“Een van mijn drijfveren is mensen laten groeien en ontwikkelen. Mijn positie als bestuurder maakt het mogelijk om dat op grotere schaal te doen. Het gaat mij niet om macht, eerder om het hebben van invloed of impact. Een belangrijk instrument voor mij is het stellen van de juiste vragen aan mensen. In het begin gaven collega’s als feedback: ‘als ik met Jessie spreek, krijg ik alleen maar vragen’.”

 

Baas over eigen energie

“Onze economie is de afgelopen jaren een welvaartseconomie geworden. Ik ben ervan overtuigd dat we nu een transformatie doormaken waarin welzijn van mensen veel belangrijker wordt. Op dit vlak levert Cohesie een belangrijke bijdrage met haar visie op verzuim. Daarnaast hebben we ons als MT ook laten coachen: wie zijn we eigenlijk? Dat ‘elkaar beter leren kennen’ draagt bij aan een betere samenwerking en het gemakkelijker uitwisselen van denkbeelden. We voeren dat nu verder binnen de organisatie door. Zoals ook Cohesie stelt: het gaat niet over ‘kijken naar je medewerker’, maar deze ook letterlijk ‘zien’. Wie heb je tegenover je, waar let je op? Daarnaast gaan we uit van onze ‘bedoeling’, niet van procedures. Als een medewerker bijvoorbeeld is uitgevallen door een flinke griep, dan geven we iemand de ruimte en het vertrouwen om goed uit te zieken.”

“Bijna alle medewerkers hebben een vitaliteitsmeting doorlopen bij Cohesie. Uit die metingen kwam als algemeen beeld naar voren dat transitie van de organisatie de afgelopen tijd van invloed is geweest op de medewerkers. We willen graag bewustwording creëren bij de medewerkers over hun energiehuishouding. Op dit punt zijn we met name wijzer geworden over de vraag hoe ver je als werkgever moet gaan in het verbinden met de medewerker. Het is opvallend hoe groot het vertrouwen van onze medewerkers in Cohesie is. Als er aanleiding toe is, komen medewerkers zelf in actie. En als de situatie er om vraagt, faciliteren we dat vanuit SSW met ondersteuning door professionals.”

 

Rust en stabiliteit

“Binnen SSW werden voorheen de jaarplannen door managers opgesteld. Dat hebben we omgedraaid. Iedereen heeft eind 2017 zijn of haar droom voor SSW geformuleerd. Waar word je blij van, waar ga je voor? Daar was ik zelf ook mee begonnen in 2015. Mijn droom voor SSW heb ik destijds voorgelegd aan het toenmalige bestuur en de toezichthouder. Door alles wat er sinds 2015 bij SSW in gang is gezet, zie ik dat medewerkers nu meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven, inclusief hun functioneren binnen SSW. Medewerkers komen met nieuwe initiatieven en tips voor verbetering. Een deel daarvan is een rechtstreeks gevolg van de samenwerking met Cohesie. Denk aan een cursus ademhalingstechniek voor alle collega’s of aan het zelfstandig opzetten van een verbeterde klachtenprocedure door medewerkers, nadat zij bij Landal GreenParks de kunst van klantgerichtheid hadden afgekeken.”

“De afgelopen drie jaar waren pittig voor iedereen. Dus ons jubileumjaar 2018 – inderdaad, SSW bestaat 100 jaar! – gebruiken we bewust om meer rust en stabiliteit in de organisatie te brengen. Het is de bedoeling dat iedereen hier prettig kan werken. SSW kan daar als werkgever tot op zekere hoogte voorwaarden voor scheppen. Als het niet gaat, gooien we een reddingsboei uit, maar de medewerker moet die wel zelf pakken. Ook initiatieven op het vlak van vitaliteit – denk aan wandelen in de pauze of sporten met collega’s – lopen nu vanzelf. Die eigen verantwoordelijkheid sluit helemaal aan bij de visie van Cohesie en dit wordt steeds meer door iedereen gevoeld en gewaardeerd. We zijn onderweg en al zeg ik het zelf: we liggen goed op koers.”

 

Lees ook het eerste artikel dat Cohesie samen met Woonstichting SSW maakte: “Een hiërarchische organisatie maakt mensen passief en reactief.

“Hoe goed ken je je medewerker?”

Profiel: Margreet van Egmond, verzuimcoach bij Cohesie

verzuimcoach “Aan het begin van mijn loopbaan heb ik vijf jaar in het jeugdwerk gewerkt. Ik vond het allemaal erg betuttelend – waarschijnlijk kende ik op dat moment mijn zakelijke kant nog niet zo goed. Daarna kreeg ik bij Tempo Team Professionals de ruimte om aan de slag te gaan op het snijvlak van mijn sociale achtergrond en de zakelijke dienstverlening. De ervaring die ik heb opgedaan door vanuit loopbaanbegeleiding bezig te zijn met de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en reorganisaties, komt me nu nog steeds van pas. In 2004 begon ik als casemanager bij het toen nog kleine Cohesie voor een klant in het westen van het land.”

Het gaat om de inhoud

“Als beginnend casemanager pakte ik het papieren dossier er bij en ging ik gewoon het gesprek aan met zowel de zieke medewerker als de leidinggevende: wat zorgt er voor dat je nu niet kan werken? Wat kunnen we er aan doen om dit op te lossen? Die draai naar ‘wat je wel kan’ was op dat moment niet erg gebruikelijk in Arbo-land. Vroeger bepaalde de bedrijfsarts van de bedrijfsvereniging of je ziek was; ‘ziek zijn’ werd vervolgens uit de collectieve middelen betaald.”

Bordje van leidinggevende ligt vol

“Nu is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om loon bij ziekte door te betalen en te zorgen voor snelle terugkeer in het arbeidsproces. Daarbij is veel op het bordje van de leidinggevende terecht gekomen. Ik vind het niet zo vreemd dat veel leidinggevenden in eerste instantie zijn teruggevallen op controle in plaats van vertrouwen. De wet Verbetering Poortwachter schreef precies voor wanneer je wat moest doen. En via HR beschikken leidinggevenden over een flink instrumentarium dat bijdraagt aan dat gevoel van controle. Denk aan functionerings- en voortgangsgesprekken, opleidingsbudgetten, beoordelingen… Van leidinggevenden werd plotseling verwacht dat ze competent waren of werden op het gebied van ziekteverzuim! En dat gaat een stuk verder dan gebruik maken van tools en instrumenten of het volgen van de wet Verbetering Poortwachter. Vaak werd er wel afgevinkt of je een functioneringsgesprek had gevoerd, maar werd de inhoud niet getoetst.”

Hoe goed ken je je medewerker?

“Een goede leidinggevende kent zijn of haar medewerkers goed, zodat je aanvoelt hoe je ze kunt benaderen. Wanneer vraag je hoe je iemand kan helpen beter in z’n vel te zitten? Wanneer raad je iemand aan om twee weken rust te nemen? Voor veel managers is dit heel lastig. Je kunt er als leidinggevende ‘last’ van hebben als mensen privé uit balans zijn: alles is met alles verweven. Maar wat mag je wel en niet vragen, wat is privé? Bij Cohesie zagen we in de praktijk dat de klassieke arbodienstverlening te vaak nog neerkwam op symptoombestrijding – hoe kan je zo snel mogelijk weer aan het werk – terwijl het echte probleem niet werd aangepakt of opgelost. De context kwam niet aan de orde. Wat maakt mensen eigenlijk ziek?”

Afwachten of in actie komen?

“Cohesie is zich de afgelopen jaren steeds meer gaan richten op de vraag wat de medewerker nodig heeft om goed om te gaan met die context. Ofwel: het nemen van verantwoordelijkheid voor gezondheid en welzijn en het zelf in actie komen, zodat je in je kracht komt te staan. Daarbij gaat het dus om meer dan alleen je werk. Het besef dat de medewerker een eigen verantwoordelijkheid voor eigen duurzame inzetbaarheid heeft – denk aan levenslang leren, gezond leven en het feit dat we langer door moeten werken – begint nu te komen. De vraag is: hoe kunnen manager en medewerker samen werken aan ‘op een gezonde manier werken’, waarbij beiden hun verantwoordelijkheid nemen?”

Je hoeft niet te wachten totdat een probleem ontstaat

“Ik zie steeds vaker dat medewerkers van onze klanten proactief naar Cohesie toekomen. Maar het ideaal is natuurlijk dat de hele organisatie de filosofie omarmt om preventief met welzijn en gezondheid aan de slag te gaan. Je hoeft – als organisatie, maar ook als leidinggevende en individuele medewerker – niet te wachten totdat er een vraag of een probleem ontstaat. Hoe is het met je, hoe zit je in je vel? Doe je nog de dingen die je leuk vindt? En durf je dat bespreekbaar te maken als manager of als medewerker, ook als het antwoord nee is op die vraag?

Onze missie als arbodienst is om aan organisaties duidelijk te maken dat je met vertrouwen in plaats van controle samen veel verder komt. Als je in een gesprek met een medewerker tot de kern kunt doordringen, gebeurt er vaak iets moois. Mensen komen dan weer tot leven. Soms is het nodig de confrontatie aan te gaan. Bijvoorbeeld door het onbespreekbare bespreekbaar maken, of om een grote brij aan zaken te ontwarren. Het stellen van de juiste vragen en het winnen van vertrouwen zijn de beste ingrediënten.”

Bewust bezig zijn met de balans

“Natuurlijk stel ik mezelf ook wel eens die vraag: houd ik werk en privé zelf wel goed in balans? Cohesie is een dynamische organisatie. Mijn manier van ‘balans houden’ is aan de ene kant ‘steady’ doorgaan met dat waarvoor ik sta – ik blijf graag trouw aan mijzelf. En aan de andere kant oog houden voor wat er allemaal om me heen verandert en daarin mee meebewegen. De combinatie van werken en de zorg voor mijn twee kinderen vraagt dat ik geregeld bij mezelf stil sta en bewust keuzes maak in wat ik wel en niet doe. En regelmatig buiten een rondje ren om mijn hoofd leeg te maken. Het is een voorrecht om in zowel het team van Cohesie als met onze klanten samen te werken. Ik krijg veel vertrouwen en daar haal ik veel energie uit. Ik vind het nog steeds erg bijzonder dat ik een poosje met iemand in zijn of haar leven mee mag lopen als het niet goed gaat – om mee te denken en aan te moedigen, totdat diegene weer in zijn of haar kracht staat.”

“Effectief communiceren is pas mogelijk als er sprake is van wederzijds vertrouwen”

Profiel: Fai Chan, bedrijfsarts bij Cohesie

communiceren“De meeste studenten geneeskunde kiezen voor een specialisatie in het ziekenhuis of de huisartsgeneeskunde. In het begin van mijn studie wilde ik internist of huisarts worden. In die tijd was het vinden van een opleidingsplek erg lastig. Per toeval kwam ik terecht in de sociale geneeskunde. Eerlijk gezegd was het geen jongensdroom van mij om bedrijfsarts te worden. In de loop der jaren heb ik het vak beter leren kennen en gaandeweg echt leren waarderen. Als ik nu naar het vak kijk, dan zeg ik dat ik het een heel mooi vak vind. En het past heel goed bij mij.”

Iedereen communiceert

“Anders dan de curatieve sector beschik ik als bedrijfsarts niet over instrumenten als scans, messen of pillen. Mijn krachtigste instrument is communicatie. Iedereen communiceert. Op zich is dit helemaal niet bijzonder. Effectief communiceren is pas mogelijk als er sprake is van wederzijds vertrouwen. Zonder vertrouwensrelatie blijft de communicatie oppervlakkig. Als ik vooraf bedenk dat ik de ander een bepaalde richting op wil bewegen, kan de ander dat ervaren als manipulatie. Er ontstaat dan weerstand. Als er dan een resultaat wordt bereikt, overstijgt het zelden het niveau van ‘pleisters plakken’. Het is best lastig om zonder oordeel het gesprek aan te gaan. Toch is dat wel altijd mijn streven. Door dat te doen krijg je vaak waardevolle informatie. Ik probeer de ander te helpen de situatie helder te analyseren. Dan kom je tot de kern van het probleem. Vervolgens is het zaak om op een integere manier samen met hem naar duurzame oplossingen te zoeken. De werkwijze van Cohesie is onder andere gebaseerd op wederzijds vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid door alle partijen. In grote lijnen matcht dat goed met mijn eigen visie.”

Zo snel mogelijk weer aan het werk?

“In de praktijk zie ik vaak ineffectieve communicatie. Regelmatig zie ik het volgende patroon. Een medewerker meldt zich ziek. Vanuit de gedachte ‘verzuim is gedrag’ denkt de leidinggevende al gauw dat het verzuim, dus het gedrag van de medewerker, niet oké is. Dit moet bestreden worden. Als de bedrijfsarts de medewerker kan overtuigen dat zijn gedrag niet goed is, dan gaat hij zo snel mogelijk weer aan het werk. Ik denk dat dit een simplificatie is van de werkelijkheid, die geen recht doet aan de meeste situaties. Doorgaans meldt een medewerker zich ziek, omdat hij vastloopt in een situatie. Meestal spelen hierbij medische klachten een belangrijke rol. Als hij dan te horen krijgt dat de keuze voor ziekteverzuim niet oké is en dat hij gewoon weer aan het werk moet gaan, dan is de kans groot dat hij verder in de problemen komt. De klachten kunnen toenemen. Of er ontstaat een conflictsituatie.”

Kijk ook naar gedrag leidinggevende

“In de gedachte ‘verzuim is gedrag’ zit een kern van waarheid. Niet iedere zieke meldt zich ziek. Aan de andere kant is de keuze voor ziekteverzuim zelden volledig een vrije keuze. Ik denk dat het verstandig is de ander altijd serieus te nemen, te erkennen in zijn lijden en hem vervolgens te helpen zijn eigen problemen op te lossen. Bovendien is het zo dat het gedrag van de leidinggevende of andere personen in de nabijheid van de medewerker het verzuimtraject positief of negatief kan beïnvloeden. Dus gaat het niet alleen maar om het gedrag van de verzuimende medewerker. Als het gedrag van de leidinggevende niet effectief is, kan het verzuimverlengend werken.”

Met een andere mindset wordt er van alles mogelijk

“Als je zegt dat mensen ‘vast’ zitten in hun werk, klinkt dat alsof ze niet kunnen bewegen of een willoos slachtoffer zijn van de situatie. Het is een fundamentele keuze: wil je slachtoffer blijven of speelbal blijven van de organisatie of de maatschappij? Of wil je zelf een speler zijn die bepaalt welke kant het opgaat? De beste manier om gelukkig te worden of te zijn is door je te omringen met mensen en zaken waar je blij van wordt. Er is maar één persoon die deze keuze kan maken. Maar vanuit die mindset kan je de wereld plotseling heel anders gaan zien. Dan is er van alles mogelijk.”

communiceren“In de loop der jaren heb ik mijn eigen visie ontwikkeld. Hierbij heb ik mij vooral door het boek ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’ van Stephen Covey laten inspireren. Wat mij betreft, zijn de belangrijkste boodschappen uit het boek: doelgericht handelen, proactief zijn en altijd streven naar een win-winsituatie. Dat zijn naar mijn overtuiging de sleutels tot succes.”