Ervaringsverhalen SPIRIT!

Anderhalf jaar geleden zijn we gestart met de SPIRIT! dag. In een dag worden je fysieke, mentale en sociaal-emotionele gemeten. En dat sloeg in! Maar tegelijk kwam de vraag: ‘ en wat moet ik nu doen?’ Daar hadden we een-twee-drie nog niet zo snel een antwoord op.

Maar enkele maanden later wel: het 100-dagen SPIRIT! programma was geboren. De diepte in. Binnen 100 dagen drie maal een week intern. In een klein groepje van 5 a 6 deelnemers. Heftig. Maar wat een mooie resultaten! Inmiddels staat het programma als een huis en zijn we trots als een pauw. En de deelnemers ook. Lees hun ervaringen.

Ziekteverzuim van 1,7%

Het ziekteverzuim onder medewerk(st)ers van de Koninklijke BDU is over het hele jaar 2014 uitgekomen op een formidabele 1,7%. In de toch al turbulente grafische sector, is dat een subliem resultaat die we de BDU van harte gunnen!

De directie van de Koninklijke BDU streeft er naar om het gemiddelde ziekteverzuim lager dan 2% te doen zijn. Dit is nu voor het vijfde opeenvolgende jaar gelukt. Directiesecretaris Marnix Kreyns, die in het directieteam verantwoordelijk is voor P&O: “Dat lage ziekteverzuim hebben we te danken aan een aantal factoren. Geluk, de instelling van onze medewerk(st)ers, arbeidsomstandigheden en het in samenwerking met Cohesie uitgevoerde ziekteverzuimbeleid. Met het resultaat mogen we heel blij zijn.”

En zo is het! Op naar de volgende 5 jaar.

Meten en verbeteren van kwaliteit

Nu 2014 bijna is afgesloten kijken we even terug. Sinds dit jaar heeft Cohesie, zoals sommige klanten al hebben gemerkt, ingezet op kwaliteit door middel van tevredenheidsonderzoeken onder leidinggevenden, maar ook onder medewerkers die langer dan een maand ziek zijn geweest.

Hieronder een aantal resultaten:

  • Wat opvalt is dat de cijfers die gegeven zijn voor de samenwerking met Cohesie gemiddeld tussen de 7,0 en de 7,5 liggen en daarmee ruim voldoende zijn.
  • Er is tevredenheid over de betrokkenheid, deskundigheid en de ondersteuning die geboden wordt door de casemanagers.
  • Leidinggevenden hebben behoefte aan een intensievere samenwerking met Cohesie om het ziekteverzuim te verlagen.
  • Uit de onderzoeken blijkt ook dat er onduidelijkheid is over de rolverdeling tussen de intern- en extern casemanager en de bedrijfsarts.
  • Ook kan Cohesie zich nog verbeteren op het gebied van afstemming en communicatie tussen deze deskundigen.
  • Verder zien we dat klanten niet altijd tevreden zijn over de verslaglegging, omdat deze te summier zou zijn in verband met privacywetgeving.

Op basis van deze resultaten vinden we het belangrijk ons de komende tijd te richten op verduidelijking van de rolverdeling tussen de verschillende Cohesie deskundigen richting onze klanten. We zien dat de verwachtingen van onze klanten, bijvoorbeeld over de rol van de bedrijfsarts, soms niet in lijn liggen met wat wij waar kunnen maken, gezien de wettelijke kaders waar wij als Cohesie mee te maken hebben. Dat blijft een lastig punt, mede gezien het feit dat de mogelijkheden voor verslaglegging alleen nog maar strenger lijken te worden. Reden te meer om nog duidelijker en soms intensiever persoonlijk contact te blijven houden.

Ons goede voornemen is om van de nette 7,5 een fantastische 8,5 maken!
Fijne feestdagen toegewenst.

St. Anton Constandse scoort als beste in landelijk GGz-verzuim

De Stichting Anton Constandse en Cohesie hebben intensief samengewerkt om het verzuim consequent als belangrijk speerpunt voortdurend onder de aandacht te brengen en te houden van medewerkers en leidinggevenden. Door de korte lijnen en door middel van maandelijks overleg met directeur, personeelsadviseur en casemanagers van Cohesie, konden we elkaar scherp houden op het verzuim.

Anton Constandse scoort als beste in landelijk GGz-verzuim met Cohesie arbodienstDirecteur Lidy Zaat deelt de visie van Cohesie waar het gaat om demedicaliseren en focus leggen in alle gesprekken op ‘wat kan je nog wel in werk ondanks klachten?’. Ze is blij met de feedback die de casemanagers van Cohesie aan haar organisatie gaven, zodat deze visie ook standvastig doorgevoerd werd. Zowel het lange als korte verzuim werd elke maand geëvalueerd in een gezamenlijk overleg, waarin we meteen afspraken maakten over ‘wie doet wat en wanneer’. Korte lijnen, strak op het verzuim, leidinggevenden bewust en bekwaam maken, medewerkers laten nadenken over ‘wat kan ik nog wel’ als zij gaan bellen dat ze ziek zijn, dat alles heeft er toe bijgedragen dat het verzuim zeer succesvol gedaald is in 2013 naar 2,9%! “