Kick-off School van Cohesie

In de wereld om ons heen…

Zijn we op dit moment getuige van een clash tussen twee zienswijzen. De ene zwaar verouderd en de ander in opkomst. De overgang naar een nieuwe manier van denken, de weg van het hoofd naar het hart. Het gevolg is dat de traditionele autoriteiten, de instituten én onze modellen van leiderschap enorm aan gezag hebben ingeboet. Het huidige systeem dat we gecreëerd hebben, is niet langer houdbaar.

We zijn diep onzeker over onze toekomst. We gebruiken meer dan vier aardbollen zouden aankunnen. Ons maatschappelijk leven – ons overleven – is in het geding. Dat betekent dat we snakken naar mensen die ons op een nieuwe manier kunnen leiden. Het huidige economisch en politiek leiderschap schiet tekort. De beweging die we in de maatschappij zien, zien we ook in het klein binnen organisaties. Het bestaande systeem werkt niet langer, er is behoefte aan vernieuwing.

Hoe lossen we dat op?

We hebben behoefte aan een nieuwe vorm van leiderschap, waarin autonomie en vrijheid anders worden ingevuld. Het nieuwe leiderschap draait om leidinggevenden die verbinding zoeken.
Bij alles wat je doet – of dat nou binnen een organisatie, gezin, bedrijf of land is – houdt je de maatschappelijke betekenis voor ogen. Wat voor leven willen wij leiden, welke waarden delen wij, en welke deugden hebben we daarbij nodig?
School van Cohesie – vormt je leven

In de afgelopen jaren heeft Cohesie een diversiteit aan mensen begeleid, mensen uit alle lagen van organisaties. Mensen met allerlei klachten, maar altijd met de oorzaak dat men zijn eigen ik met al zijn behoeftes en verlangens is kwijtgeraakt. Men is vastgelopen in het web van wat men denkt dat anderen van hem of haar verwachten. De kernvraag voor al deze mensen is: Hoe ga ik regie nemen over mijn eigen leven? Vanuit deze behoefte hebben wij de School van Cohesie ontwikkeld.

De School van Cohesie gaat over vormgeven. Het is de kunst om aan je leven een bepaalde vorm te geven. De School van Cohesie staat voor leiderschap, zowel persoonlijk leiderschap als leiderschap aan anderen en is opgebouwd rondom de vier pijlers waarin je acteert. De wereld om je heen, je vakmanschap (baan/werk), je sociale context en de vormgeving van je eigen ik.

11 oktober: start School van Cohesie

In de School van Cohesie wordt je uitgedaagd om samen te leren en zelf je mening te vormen. We werken alleen met de beste experts in hun vakgebied. Op 11 oktober neemt Tony Bosma ons mee in de ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Hij is trendwatcher en is een van de schrijvers van de Trendrede (www.trendrede.nl), de jaarlijkse tegenhanger van de troonrede en inmiddels een belangrijk visiedocument voor de politiek en het Nederlandse bedrijfsleven.
Wat zijn de trends die een blijvende invloed op ons leven hebben en waar komen die trends vandaan? Hij vertelt over de samenloze leving, bouwgesprekken, betekenisverlangen en waarom het ons niet meer lukt om grip te krijgen.
Wil je erbij zijn?

Ben je benieuwd wat de School van Cohesie inhoudt? Op 11 oktober vertellen we je graag meer. We willen je van harte uitnodigen voor de start van de School van Cohesie. De start is om 16:00 en wij zorgen uiteraard voor wat lekkers te eten. We gaan door tot een uur of 20:00.

We horen graag of je 11 oktober aanwezig kunt zijn. Je kunt je aanmelden via info@cohesie.nl.

ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Het Europees Sociaal Fonds heeft € 22.000.000,- beschikbaar gesteld voor projecten bedoeld om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden. De regeling ‘Duurzame Inzetbaarheid’ biedt bedrijven de mogelijkheid om hun werknemers productief, gemotiveerd en gezond aan het werk te houden. Ten behoeve van projecten die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers, kan door werkgevers een subsidie aangevraagd worden.
Door de stijgende pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking is duurzame inzetbaarheid van werknemers een urgenter thema. Steeds meer bedrijven treffen maatregelen om werknemers langer en fit aan het werk te houden.
Projecten gericht op duurzame inzetbaarheid kunnen betrekking hebben op de volgende thema’s:

  • Bedrijfs- of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
  • Gezond en veilig werken
  • Leercultuur voor werknemers
  • Aanpassen organisatie van het werk
  • Interne en externe mobiliteit
  • Flexibele werkcultuur
  • Arbeidstijdenmanagement

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient een project te voldoen aan een aantal criteria. Het project dient te voldoen aan het omschreven doel uit de regeling en dit project dient zich te richten op de thema’s uit de regeling. Verder komen uitsluitend advieskosten van externe adviseurs voor subsidie in aanmerking. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten, met een maximum van € 10.000,-. De subsidie kan aangevraagd worden van 15 oktober 2014 tot en met 7 november 2014.

Om ons te blijven onderscheiden heeft Cohesie een aantal diensten ontwikkeld rondom duurzame inzetbaarheid. Cohesie kan samen met u invulling geven aan de subsidieaanvraag en de uitvoering van projecten gericht op duurzame inzetbaarheid. Wilt u meer informatie of een vrijblijvend advies? Neem dan contact met ons op via 0432 – 411366.

Bron: agentschap SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid