Als een werknemer ziek wordt, is de werkgever verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en de re-integratie. Hiervoor moet de werkgever zich laten bijstaan door een bedrijfsarts en een arbodienst.

Cohesie: de ISO– en ICT- gecertificeerde arbodienst

Cohesie biedt een totaalaanpak qua verzuimbegeleiding. Wij zijn een ISO– en ICT-gecertificeerde arbodienst met eigen geregistreerde bedrijfsartsen, die we bovendien binnen afzienbare tijd zelf gaan opleiden.

Wij bieden onze klanten een innovatieve aanpak doordat we
aan de ene kant werken met verzuimadviseurs die de voortgang bewaken van de verzuimbegeleiding. Aan de andere kant gaan onze verzuimcoaches het goede gesprek aan met de werkgever en
zijn verzuimende medewerker om een adequaat Plan van Aanpak te helpen opstellen.

XpertSuite: het nieuwe verzuimsysteem van Cohesie

Onze bedrijfsartsen verwerken veel privacygevoelige informatie over de gezondheid van zieke werknemers. De zieke werknemer en de werkgever mogen er gerust op zijn dat wij zorgvuldig en met zorg met deze informatie omgaan. Daarbij leggen we de lat hoog bij de kwaliteit van onze dienstverlening.

Op maandag 16 december 2019 stappen wij over naar een nieuw
verzuimsysteem dat ons en onze klanten nog meer flexibiliteit en gemak biedt, dan ze al gewend waren bij ons oude systeem GRIP.

XpertSuite is namelijk het meest complete verzuimsysteem in
Nederland en biedt de gebruiker vele voordelen; we noemen er enkele:

  • alle correspondentie, gegevens en documenten over verzuim en re-integratie op één plek;
  • naadloze koppelingen mogelijk met uw organisatie-applicaties en personeelssystemen als AFAS en RAET;
  • alle verplichtingen voortkomend uit de Wet verbetering Poortwachter in één verzuimsysteem;
  • alle benodigde protocollen, voorschriften, UWV-formulieren vindbaar op één plek;
  • rollen en rechten van alle gebruikers in te richten tot op detailniveau;
  • een veilig platform voor de uitwisseling van gegevens.

AVG

XpertSuite werkt volledig conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Zie ook het privacystatement van de leverancier The Other Side At Work.

Bij Cohesie staat de zorg voor onze klant en zijn medewerkers voorop!

Cohesie
‘Your company cares’