Een medewerker ziek melden ten tijde van het Coronavirus

Een ziekmelding doen in deze tijd van het Coronavirus is ingewikkelder dan normaal. Als werkgever dien je nog steeds de (medische) privacy van werknemers in acht te nemen. Onderstaande tabel kan je helpen beslissen. Neem bij twijfel gerust contact op met onze adviseurs op 088-9880988.

Situatie van je werknemer isZiek melden?Wat kun je zelf doen?
Niet in staat te werken vanwege gezondheidsklachtenJaTelefonische contact houden met medewerker
Niet in staat te werken vanwege gezondheidsklachten door het CoronavirusJaTelefonische contact houden met medewerker
Wel in staat om te werken, maar mag niet het eigen werk uitvoeren wegens ziekte of gebrekJaFaciliteer (thuis)werken. Overleg met de bedrijfsarts/ Cohesie over passend werk.
Wel in staat te werken, maar mag niet naar het werk komen vanwege overheidsmaatregelenNeeFaciliteer (thuis)werken. Beroep je op de NOW-regeling.
Wel in staat om te werken, maar medewerker moet voor kinderen zorgen i.v.m. partner in cruciaal beroepNeeFaciliteer thuiswerken en bespreek aanvullend indien gewenst normale verlofregelingen zoals kortdurend zorgverlof, ouderschapsverlof, vakantie-uren
Wel in staat om te werken, maar wil niet komen uit angst voor besmettingNeeGebruik normale verlofregelingen zoals vakantiedagen
Wel in staat om te werken, maar moet voor een zieke zorgenNeeGebruik normale verlofregelingen zoals kortdurend zorgverlof

Tip:
Veel medewerkers werken nu structureel vanuit huis en combineren hun reguliere werk met zorgtaken. Dat kan echt veeleisend zijn. Maak wederzijdse verwachtingen bespreekbaar en ook de mogelijkheden van verlofregelingen, zodat medewerkers nu tijdelijk of gedeeltelijk verlof op kunnen nemen en hiermee hun werkdag wat kunnen inkorten.

Verlof opnemen tijdens corona

Bespreek de mogelijkheden rondom verlofregelingen ook met je HR-afdeling. Er zijn veel vormen van verlof calamiteitenverlof, (kortdurend) zorgverlof, ouderschapsverlof en vakantiedagen.
Je kunt als werkgever -zoals aangegeven- ook beroep doen op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), dat de eerdere werktijdverkorting vervangt.