Elan Wonen geeft je de ruimte. Ruimte om te wonen en ruimte voor eigen initiatief en participatie. Het kernwerkgebied van Elan Wonen is Haarlem en Heemstede.

De vastgoedportefeuille van Elan Wonen omvat 7000 woningen en 1000 andere eenheden waaronder parkeergelegenheden, zorgvastgoed, maatschappelijk vastgoed en commerciële ruimtes.

Elan Wonen is er voor huishoudens die zich om diverse redenen niet goed zelf kunnen redden op de woningmarkt. De huishoudens met een bescheiden inkomen vormen hiervan de grootste groep. Daarnaast zijn er groepen voor wie een gebrek aan financiële middelen niet het enige struikelblok vormt om zelfstandig passende woonruimte te vinden. Hieraan kunnen diverse oorzaken ten grondslag liggen, zoals persoonlijke of sociale omstandigheden, dan wel fysieke of psychische beperkingen. Ook huishoudens met een inkomen tot ongeveer anderhalf keer modaal rekent Elan Wonen tot de doelgroep omdat ook zij binnen het werkgebied moeite hebben om passende huisvesting te realiseren.