GGD en GHOR Nederland zijn sinds 1 januari 2014 juridisch één vereniging. GGD staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. GHOR voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. De belangrijkste taak van de nieuwe vereniging bestaat uit het collectief behartigen van de belangen van haar leden richting politiek, (lokale) overheden, samenwerkingspartners, media en publiek.

GGD GHOR Nederland willen bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit wil de vereniging doen door betekenis te geven aan de vier kernwaarden: proactief, verantwoordelijk, betrouwbaar en omgevingsgericht. Dit streven vraagt landelijk een sterk gevoel van gemeenschappelijkheid, collectief handelen en uniformiteit. Daar zetten de medewerkers van de landelijke vereniging zich voor in. De regionale GGD en GHOR spant zich in voor het bewaken, beschermen en bevorderen van publieke gezondheid en veiligheid. Uiteindelijk moet dit leiden tot een gezond en veilig bestaan voor de Nederlandse burgers.