Greenpeace vindt de vitaliteit van de aarde fundamenteel voor al het leven en strijdt daarom voor een snelle realisatie van een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu. Greenpeace is een onafhankelijke internationale milieuorganisatie. Door geweldloze en inventieve confrontaties stellen ze milieuproblemen aan de kaak en stimuleren oplossingen voor een gezond en duurzaam evenwicht tussen mens en milieu.

Greenpeace heeft dankzij haar donateurs en vrijwilligers heel veel kunnen bereiken voor het milieu. Zo voerden ze sinds 1975 intensief campagne tegen de walvisjacht, met als resultaat een moratorium op de commerciële walvisjacht in 1982. Greenpeace voerde gewaagde acties op volle zee tegen de dumping van kernafval: in 1983 werd dit verboden. En in 2001 werden de 12 schadelijkste chemische stoffen wereldwijd verboden. Recenter werden in Nederland na de spaarlampencampagne maar liefst 2 miljoen extra spaarlampen verkocht. En besloten grote sojahandelaren tot een verbod op de handel in soja waarvoor Amazonewoud is gekapt.