ICTU is van de overheid en werkt voor de overheid aan een beter presterende overheid. ICTU heeft als doel de slagkracht van de overheid te vergroten in projecten waarin het benutten van ICT een rol speelt en waarin meerdere overheidsorganisaties samenwerken.

ICTU werkt aan overheidsprojecten op het gebied van organisatie- en procesinrichting, waar alleen resultaat wordt bereikt als meerdere overheden samen werken.

ICTU’s expertise richt zich op generieke voorzieningen, op thema’s en projecten die over organisatiegrenzen heen gaan, op het gebied van keteninformatisering, implementatie, hergebruik en standaardisatie.