Als niets meer werkt biedt Yes We Can Clinics voor veel jongeren tussen 13 en 21 jaar met gedragsstoornissen en/of verslavingsproblemen een oplossing. De aanpak is voor veel jongeren (zo’n 70 procent van de cliënten) succesvol gebleken. Juist omdat ze het niet alleen doen. Succesvolle behandeling vergt een stevige inzet van jongeren zelf en hun ouders/verzorgers.
Zo’n gezamenlijke aanpak bij Yes We Can Clinics blijkt voor veel jongeren het keerpunt in hun leven.

www.yeswecanclinics.nl