Meten en verbeteren van kwaliteit

Nu 2014 bijna is afgesloten kijken we even terug. Sinds dit jaar heeft Cohesie, zoals sommige klanten al hebben gemerkt, ingezet op kwaliteit door middel van tevredenheidsonderzoeken onder leidinggevenden, maar ook onder medewerkers die langer dan een maand ziek zijn geweest.

Hieronder een aantal resultaten:

  • Wat opvalt is dat de cijfers die gegeven zijn voor de samenwerking met Cohesie gemiddeld tussen de 7,0 en de 7,5 liggen en daarmee ruim voldoende zijn.
  • Er is tevredenheid over de betrokkenheid, deskundigheid en de ondersteuning die geboden wordt door de casemanagers.
  • Leidinggevenden hebben behoefte aan een intensievere samenwerking met Cohesie om het ziekteverzuim te verlagen.
  • Uit de onderzoeken blijkt ook dat er onduidelijkheid is over de rolverdeling tussen de intern- en extern casemanager en de bedrijfsarts.
  • Ook kan Cohesie zich nog verbeteren op het gebied van afstemming en communicatie tussen deze deskundigen.
  • Verder zien we dat klanten niet altijd tevreden zijn over de verslaglegging, omdat deze te summier zou zijn in verband met privacywetgeving.

Op basis van deze resultaten vinden we het belangrijk ons de komende tijd te richten op verduidelijking van de rolverdeling tussen de verschillende Cohesie deskundigen richting onze klanten. We zien dat de verwachtingen van onze klanten, bijvoorbeeld over de rol van de bedrijfsarts, soms niet in lijn liggen met wat wij waar kunnen maken, gezien de wettelijke kaders waar wij als Cohesie mee te maken hebben. Dat blijft een lastig punt, mede gezien het feit dat de mogelijkheden voor verslaglegging alleen nog maar strenger lijken te worden. Reden te meer om nog duidelijker en soms intensiever persoonlijk contact te blijven houden.

Ons goede voornemen is om van de nette 7,5 een fantastische 8,5 maken!
Fijne feestdagen toegewenst.