Wat doet Cohesie

Cohesie levert een effectieve bijdrage aan de vermindering van het verzuim in jouw organisatie. Wij brengen vanuit liefde en betrokkenheid mensen in beweging.

De aanpak van Cohesie

De aanpak van Cohesie is pragmatisch van aard. In tegenstelling tot veel andere arbodiensten, bekijken wij een ziektegeval niet enkel vanuit de medische hoek.

De klanten van Cohesie

De klanten van Cohesie zijn zeer divers, maar hebben een grote gemeenschappelijke deler: zij geloven in een andere aanpak en zien medewerkers als het succes van hun organisatie.

Wat anderen zeggen over Cohesie

“Cohesie is er heel goed in om mensen een keuze te laten maken en hen bewust te maken van het feit dat ze een keuze hebben.”

“Als je als organisatie je mensen belangrijk vindt en meer verwacht dan een dokter waar mensen zich ziek melden, dan is Cohesie de beste keuze.”

“Wat Cohesie anders maakt, is de samenwerking om medewerkers te verleiden om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan.”

“Het wordt tijd om eigen regie en eigen verantwoordelijkheid voorop te stellen. Wil je als werkgever voorop lopen bij deze ontwikkeling, dan is Cohesie de juiste partij.”

Cohesie werkt met trots voor

Laatste nieuws

Arbogegevens en de nieuwe privacywet

Ruim de helft van de organisaties was afgelopen voorjaar nog niet voorbereid op de introductie van de nieuwe Europese privacywet GDPR (in ons land bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Afgelopen zomer schreef het Financieele Dagblad dat Nederlandse bedrijven ‘in paniek’ zouden zijn, omdat ze niet op tijd klaar zijn met alle voorbereidingen. Wat betekent die wet eigenlijk voor werkgevers, bedrijfsartsen en arbodiensten? Cohesie legt uit.

Millennials: op zoek naar geluk of toegevoegde waarde?

Zijn Millennials (geboren tussen 1980 en 2000) meer dan andere generaties op zoek naar persoonlijk geluk of willen ze juist iets toevoegen aan de maatschappij? Het laatste trendonderzoek van ORMIT wijst op het laatste. “Wij worden gedreven door eigen normen en waarden. Wij zoeken fulfilment door het toevoegen van waarde en het nemen van verantwoordelijkheid,” aldus de respondenten.

"Effectief communiceren is pas mogelijk als er sprake is van wederzijds vertrouwen"

Fai Chan, bedrijfsarts bij Cohesie: "Anders dan de curatieve sector beschik ik als bedrijfsarts niet over instrumenten als scans, messen of pillen. Mijn krachtigste instrument is communicatie. Iedereen communiceert; op zich is dit helemaal niet bijzonder. Maar effectief communiceren is pas mogelijk als er sprake is van wederzijds vertrouwen. Zonder vertrouwensrelatie blijft de communicatie oppervlakkig."