Heb ik een verwerkersovereenkomst nodig?

verwerkersovereenkomst Na ruim een jaar sinds de invoering van de AVG krijgen we nog regelmatig vragen over het wel of niet moeten hebben van een Verwerkersovereenkomst.

Cohesie is een arbodienstverlener. Om onze taak zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen is informatie nodig en zijn vaak meerdere partijen betrokken. De werkgever, de medewerker, de verzekeraar of volmacht en UWV. Iedere partij heeft een andere rol en iedereen heeft andere gegevens nodig. Wij krijgen nog regelmatig vragen of het voor de uitwisseling van persoonsgegevens nodig is om met Cohesie een Verwerkersovereenkomst af te sluiten.

Het antwoord daarop is kort: nee, dat is niet nodig.

De AVG maakt bij de verwerking van persoonsgegevens verschil tussen twee verschillende rollen: de Verwerkingsverantwoordelijke en de Verwerker. Een Verwerkingsverantwoordelijke is de partij die bepaalt waarvoor en hoe gegevens worden gebruikt. Een Verwerker is degene die in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens gebruikt. In dat laatste geval moeten partijen een verwerkersovereenkomst sluiten met elkaar.

Wat betekent dit voor de werkgever als Cohesie de arbodienst is?

Je bent als werkgever verplicht zich te laten ondersteunen door een arbodienst of bedrijfsarts in bepaalde situaties. Cohesie arbodienst heeft een wettelijke verplichting en voert deze taken onder eigen verantwoordelijkheid uit. Omdat Cohesie als arbodienst hiervoor zelf verantwoordelijk is en om die reden ook gegevens mag verwerken, is er geen sprake van een Verwerker in de zin van de AVG. Om die reden hoeft de werkgever geen Verwerkersovereenkomst af te sluiten met Cohesie.