Post-Corona stress verzuim

De arbodiensten hebben nu al volle agenda’s, maar ze gaan het nog drukker krijgen als je de nieuwsberichten leest. Uit recent onderzoek van het Trimbos instituut worden in een artikel van Trouw de zorgen geuit over de toename (en de verwachting van een toename) aan psychische klachten en de toename van verzuim in deze Corona tijd.

Allereerst is het goed te verklaren dat psychische klachten, slaapproblemen, piekeren toenemen in deze onzekere periode. Eenzaamheid, angst, overbelasting door werk/privé situatie en zorgen over de gezondheid van jezelf of dierbaren doen een appèl op de veerkracht van ons allemaal. Daarnaast is er ook onzekerheid op de langere termijn over de toekomst, hoe lang gaat dit duren, consequenties, voor werk, financiën etc.

Hoe ga je zorgvuldig om met de klachten die er zijn, maar voorkom je als organisatie ook dat je medewerkers met psychische klachten voor langere tijd uit gaan vallen. Wat kan je doen om je medewerkers ondersteunen?

Autonomie – Verantwoordelijkheid – Openheid

Nu kantoren voorzichtig weer meer opengaan is het belangrijk om medewerkers de ruimte te geven om weer even te wennen om op te starten. Dit kan bijvoorbeeld door ook nog deels thuis te mogen werken. Sommige medewerkers zijn bezorgd dat ze ziek worden of dat hun partner ziek wordt. Wanneer je nu als organisatie of leidinggevende er te strak in gaat zitten gaan mensen zich misschien straks onnodig (onterecht) ziekmelden.

Dus waarom niet op voorhand in gesprek met je medewerkers gaan hoe ze hun werk op kantoor voor zich zien en daarin ruimte en vertrouwen geven. Laat medewerkers daarom zelf ook nadenken o.a. over het opstarten op kantoor (en eventuele belemmeringen bespreken) en hoe zij hun veerkracht en vitaliteit kunnen vergroten in deze tijd.

  • Geef als organisatie/leidinggevende vertrouwen en autonomie aan je medewerkers.
  • Medewerkers moeten daarin ook hun eigen verantwoordelijkheid pakken zowel voor hun vitaliteit als voor hun werk. Wat hebben zij nodig om fit te blijven. Met thuiswerken moet je elkaar kunnen aanspreken op bereikbaarheid, deadlines halen en afspraken nakomen zeker wanneer mensen niet meer verplicht zijn om thuis te werken.
  • Zoek samen oplossingen, als het niet lekker gaat ga in gesprek om te achterhalen wat nodig is. Ook hier is het goed om medewerkers (wanneer ze daartoe in staat zijn) zelf met oplossingen te laten komen. Soms kan verlof opnemen of een paar gesprekken met een coach net de stap zijn die nodig is om de balans te hervinden.

Vanaf deze week gaan de lagere scholen weer open, maar hiermee wordt eigenlijk de situatie onduidelijker omdat elke school dit anders gaat aanpakken. Dus enerzijds krijgen ouders met hele jonge kinderen (kinderopvang) meer regelruimte, maar bij ouders met basisschool leeftijd kan dat erg verschillen. Kortom er komt opnieuw een periode aan waar het belangrijk is om af te stemmen over inzetbaarheid/ werktijden en bereikbaarheid.

Vitaliteitsteam

Dat medewerkers ziek worden en uitvallen is niet volledig te voorkomen. Maar aandacht voor het welzijn van je medewerkers en steun bieden door mee te denken in oplossingen verlaagt wel de druk. Medewerkers kunnen hierdoor eerder herstellen, de balans terugvinden en zijn sneller in staat de regie weer te pakken. Ga in gesprek als organisatie met HR, je team, leidinggevende, arbodienst hoe je dit het beste kunt faciliteren wat jullie verwachten, wat je zelf kunt doen en welke ondersteuning je nodig denkt te hebben. Dit kan onder meer door ondersteuning van je leidinggevenden in het trainen van gesprekstechnieken, beschikbaarheid om door te kunnen verwijzen naar bijv. een vertrouwenspersoon, een coach, e-consults, een gesprek met iemand van de arbodienst, rouwdeskundige, een vitaliteitscoach, psycholoog, etc..

Schroom niet om over het welzijn en/of de gezondheid van je medewerkers ook af te stemmen met Cohesie.

Meer informatie en artikelen over de Corona tijd voor werkgevers in de Coronakrant

Bron: Trouw/ Coronakrant