Re-integratie begeleiden op afstand

Bij thuiswerken is het op afstand aansturen van je medewerkers een extra uitdaging. Daarnaast heb je ook nog je zieke medewerkers die je op afstand bij hun re-integratie ondersteunt. Het is voor iedereen een ingrijpende tijd, maar voor deze groep medewerkers is het extra belangrijk dat je goed contact houdt. Zij kunnen in deze situatie -door hun beperkingen- meer belemmerd worden in hun opbouw.

Wekelijks contact met zieke medewerkers

Zorg daarom dat je je zieke medewerkers minstens eenmaal per week spreekt, bij voorkeur op een vast moment. Normaal gesproken heb je eens in de twee weken een overleg over de voortgang van de re-integratie en zie je elkaar.  Maar medewerkers die re-integreren hebben vaak autonome taken zodat ze “rustig” hun taken en uren kunnen uitbouwen. Dit betekent dat ze ook functioneel  minder contact hebben met collega’s.

Tip: Leg het initiatief bij de medewerker, zodat hij/zij regie pakt over de afspraak

re-integratie begeleiding op afstand

Re-integratie taken

Sommige medewerkers doen kleine, losse klusjes tijdens de re-integratie. Maar door de hectiek kan er nu minder aandacht zijn voor dit werk. Juist in de opbouwfase is zingeving van belang. De kans op terugval in energie is namelijk groter wanneer je er maar een beetje bij hangt.

  • Zorg voor een vast aanspreekpunt voor de re-integratie taken. Als manager blijf je verantwoordelijk voor je medewerker, maar wellicht heef een collega net wat meer tijd en aandacht om de werkinhoud en voortgang te bespreken.
  • Zorg dat iemand ook bij stand ups of teammeetings wordt uitgenodigd en de informatie krijgt.
  • Check regelmatig of de medewerker voldoende taken heeft. Te veel taken is niet goed, maar de kans is er ook dat er te weinig taken zijn. Bespreek welke alternatieve taken de medewerker zou kunnen oppakken; dit kan bijvoorbeeld invulling geven aan teamverbinding.
    Een andere optie is het volgen van online trainingen. Deze worden ook als onderdeel van re-integratie gezien.
  • Verwijs je medewerkers door naar ons team Wellbeing om regelmatig een update te geven hoe het gaat. In combinatie met de re-integratieopbouw kan er veel onrust ontstaan. Onze medewerkers staan daarom met aandacht klaar voor de huidige, onzekere situatie.

Tip:
Als er beperkte reguliere werkzaamheden zijn door de hectiek in je organisatie, bespreek dan gerust wat de medewerker wel vanuit huis kan doen. Wanneer de situatie het fysiek en mentaal toelaat, vallen boodschappen doen voor ouderen, vrijwilligerswerk en online training ook onder re-integratie.