Rouw -online- op de werkvloer

Verlies en afscheid nemen is ingrijpend en in Coronatijd krijgt rouwen een nieuwe dimensie erbij omdat er op een andere manier afscheid genomen moet worden. Je hebt minder autonomie hoe het afscheid te organiseren, andere rituelen moeten -snel-worden bedacht en er is weinig ruimte om elkaar fysiek aan te raken. Soms heeft iemand zelfs niet persoonlijk afscheid kunnen nemen van een dierbare. We weten nog niet welke impact deze Coronatijd heeft maar het maakt het rouwproces zeker niet gemakkelijker.

Het overlijden van een dierbare overkomt naar schatting zo’n 200.000 mensen per jaar In Nederland. Veel van deze mensen zijn op dat moment aan het werk. Je krijgt op verschillende manieren te maken met rouw en verlies. Niet alleen het verlies van een ouder, partner, kind of familielid zorgt voor rouw. Je kunt ook rouwen om een scheiding, het verlies van een baan door een reorganisatie of verlies van je gezondheid.

Rouw hoort bij het leven en omgaan met rouw en verlies doet iedereen op zijn of haar eigen manier, er is geen vast stappenplan en er is ook geen tijd aan te koppelen. Is er iets wat je kunt doen als organisatie of als leidinggevende? JA, hoe dan ook is het goed in contact te blijven met je medewerker om je steun te uiten en te voorkomen dat de afstand tot het werk niet onnodig groot wordt. Na een overlijden kan er de neiging zijn om een medewerker een periode veel ruimte te geven om niet naar het werk te komen. Dat is goed bedoeld, maar nabestaanden zijn niet ziek. Ze herstellen niet door thuis te blijven zitten.

Bied een open gesprek

De eerste keer terug op de werkvloer (ook online) kan voor een medewerker erg spannend en emotioneel zijn (vragende blikken, medeleven) dus alleen een afspraak voor een kop koffie vraagt al veel inspaning. Tijdens dit gesprek heb je tijd om te vragen en vooral goed te horen wat de medewerker nodig heeft. Hoe wil hij het liefste behandeld worden op het werk. Heeft iemand behoefte aan rust, wil hij erover praten of liever een zo ‘normaal’ mogelijke omgeving? Blijf ook in de weken en maanden daarna regelmatig vragen hoe het gaat. In de eerste periode is er vaak veel aandacht voor het verdriet, maar het rouwproces kan een lang en moeilijk proces zijn. Mocht je als leidinggevende deze gesprekken lastig vinden of je maakt je zorgen over je medewerker, laat je dan ondersteunen door HR en/of de arbodienst.

Bied Werk

De dagelijkse, vertrouwde routine kan juist helpen om sneller weer op de been te komen. Werken en de steun van collega’s en leidinggevende kan een medewerker helpen in het rouwproces. Natuurlijk heeft iemand in het begin wel de tijd en ruimte nodig om allerlei zaken te regelen en zal je concentratie anders zijn, bespreek wat passend werk is, door taken of uren aan te passen.

Bied begeleiding

Een rouwende medewerker meldt zich vaker ziek. Dit kan oplopen tot 170 dagen. En een deel van de medewerkers keert zelfs niet meer terug naar het werk. Een medewerker die goede begeleiding ontvangt op het werk meldt zich aanzienlijk minder vaak ziek. Als leidinggevende kun je door regelmatig het gesprek aan te gaan steun bieden, dat doe je ook door een kaart of een bos bloemen te geven een jaar na de sterfdag. Heeft iemand meer tijd nodig voor zichzelf maak de mogelijkheden rondom verlof bespreekbaar, dat voorkomt onnodig verzuim. Er zijn steeds meer professionals die gespecialiseerd zijn in rouwbegeleiding, je kunt met HR of arbodienst de mogelijkheden doorspreken.

Lees hier meer over het duale Proces model van Omgaan met verlies door Daan Westerink.

Bronnen:

http://www.verliesenrouwophetwerk.nl/pdf/Rouwprotocol-Yarden.pdf  

https://decorrespondent.nl/11349/rouw-heeft-geen-eindpunt-en-dat-is-hoopvoller-dan-het-klinkt/17893865727738-cd144876