SPIRIT!dag

Met SPIRIT! heeft Cohesie een unieke methode ontwikkeld om volgens inzichten vanuit de topsport
te werken aan het welzijn van mensen op drie niveaus met als doel aanzetten tot gedragsverandering.