Ted talk: Ricardo Semler

Wat als jij jouw baan je leven niet meer laat beheersen? De Braziliaanse CEO Ricardo Semler beoefent een radicale vorm van corporate democratie:, van het heroverwegen van bestuursvergaderingen tot hoe werknemers hun vakantiedagen plannen (wat ze niet moeten). Het is een visie die de wijsheid van de werknemers beloont, bevordert de work-life balance – en leidt tot een dieper inzicht over wat werk en leven betekent. Met een bonus vraag : Wat als scholen ook zo worden ingericht?

(hier de volledige presentatie in tekst)