De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Deze nieuwe wet, de Wab, gaat per 1 januari 2020 in. Met deze wet veranderen de regels rond het ontslagrecht, flexibel werken en de te betalen WW-premies. Zie de checklist hieronder of/en lees verder op de website van de rijksoverheid.

WAB 2020